Bảng giá xe

Bảng giá xe các tuyến tại Johnny Travel 2020. Cam kết giá xe rẻ hơn Taxi truyền thống và Grab đến 40%. Xe đời mới, chất lượng cao. Đi xe riêng và không bao giờ ghép chung khách.

Bảng giá xe Đà Nẵng đi Hội An

Xe 4 chỗ 199.000 vnđ
Xe 7 chỗ 249.000 vnđ
Xe 16 chỗ 349.000 vnđ

Bảng giá xe Đà Nẵng đi Bà Nà Hill

Xe 4 chỗ 300.000 vnđ
Xe 7 chỗ 350.000 vnđ
Xe 16 chỗ 450.000 vnđ

Đối với xe 7 chỗ và 16 chỗ, nếu đặt 2 chiều sẽ giảm giá thêm 50.000 vnđ.


Bảng giá xe Đà Nẵng đi Vinpearl Nam Hội An

Xe 4 chỗ 400.000 vnđ
Xe 7 chỗ 500.000 vnđ
Xe 16 chỗ 600.000 vnđ

Đối với xe 7 chỗ và 16 chỗ, nếu đặt 2 chiều sẽ giảm giá thêm 50.000 vnđ.


Bảng giá Xe Đà Nẵng đi thành phố Huế

Xe 4 chỗ 1.100.000 vnđ
Xe 7 chỗ 1.300.000 vnđ
Xe 16 chỗ 1.500.000 vnđ

Nếu đặt 2 chiều về trong ngày, giá xe về lại Đà Nẵng chỉ phụ thu thêm từ 150.000 vnđ đến 250.000 vnđ.

Bảng giá xe Hội An đi Đà Nẵng

Xe 4 chỗ 199.000 vnđ
Xe 7 chỗ 249.000 vnđ
Xe 16 chỗ 349.000 vnđ

Bảng giá xe Hội An đi Bà Nà Hill

Xe 4 chỗ 500.000 vnđ
Xe 7 chỗ 600.000 vnđ
Xe 16 chỗ 700.000 vnđ

Đối với xe 7 chỗ và 16 chỗ, nếu đặt 2 chiều sẽ giảm giá thêm 50.000 vnđ.


Bảng giá Xe Hội An đi Vinpearl Nam Hội An

Xe 4 chỗ 200.000 vnđ
Xe 7 chỗ 250.000 vnđ
Xe 16 chỗ 350.000 vnđ

Đối với xe 7 chỗ và 16 chỗ, nếu đặt 2 chiều sẽ giảm giá thêm 50.000 vnđ.


Bảng giá Xe Hội An đi thành phố Huế

Xe 4 chỗ 1.200.000 vnđ
Xe 7 chỗ 1.400.000 vnđ
Xe 16 chỗ 1.600.000 vnđ

Nếu đặt 2 chiều về trong ngày, giá xe về lại Hội An chỉ phụ thu thêm từ 200.000 vnđ đến 300.000 vnđ.

Bảng giá xe Hội An đi Đà Nẵng

Xe 4 chỗ 199.000 vnđ
Xe 7 chỗ 249.000 vnđ
Xe 16 chỗ 349.000 vnđ

Bảng giá xe Hội An đi Bà Nà Hill

Xe 4 chỗ 500.000 vnđ
Xe 7 chỗ 600.000 vnđ
Xe 16 chỗ 700.000 vnđ

Đối với xe 7 chỗ và 16 chỗ, nếu đặt 2 chiều sẽ giảm giá thêm 50.000 vnđ.


Bảng giá Xe Hội An đi Vinpearl Nam Hội An

Xe 4 chỗ 200.000 vnđ
Xe 7 chỗ 250.000 vnđ
Xe 16 chỗ 350.000 vnđ

Đối với xe 7 chỗ và 16 chỗ, nếu đặt 2 chiều sẽ giảm giá thêm 50.000 vnđ.


Bảng giá Xe Hội An đi thành phố Huế

Xe 4 chỗ 1.200.000 vnđ
Xe 7 chỗ 1.400.000 vnđ
Xe 16 chỗ 1.600.000 vnđ

Nếu đặt 2 chiều về trong ngày, giá xe về lại Hội An chỉ phụ thu thêm từ 200.000 vnđ đến 300.000 vnđ.

Đặt xe trực tuyến

[ps2id id=’book-now’ target=”/]

Error: Contact form not found.