Đánh giá của khách hàng

Google Kinh Doanh

[grw place_photo=”https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipMXifBHCrcXBZ5NphWEycLSAR270QZk1-Mbm8La=s1600-w300-h300″ place_name=”Johnny Travel – Xe Đà Nẵng Hội An Giá Rẻ” place_id=”ChIJX3OI_XsPQjERpykqnXSeYC4″ reviews_lang=”vi” title=”Johnny Travel – Xe Đà Nẵng đi Hội An” pagination=”7″ text_size=”120″ refresh_reviews=true lazy_load_img=true reduce_avatars_size=true open_link=true nofollow_link=true]

Tripadvisor

Facebook